Her er du:

Business Central Essentials og Premium

Business Central er tilgjengelig i to versjoner, Essentials og Premium, med hva er forskjellen mellom de to versjonene og hvilken lisens er den rette for din bedrift? På denne siden tar vi en titt på funksjonaliteten til hver versjon.


Innholdsmeny

 

Business Central - all funksjonaliteten du trenger

Business Central er en alt-i-ett forretningsstyringsløsning, også kalt en ERP-løsning, som er både brukervennlig og enkel å tilpasse til endrede behov og krav til bedriften. Løsningens omfattende funksjonalitet hjelper bedriftsledere og administratorer å koble bedriften på tvers av avdelinger og gjør dem i stand til å ta smartere beslutninger, basert på innsikt og kunnskap, fremfor magefølelser og intuisjon.

Utvidet funksjonalitet og fleksibilitet

Business Central er basert på kjent og testet funksjonalitet fra Dynamics NAV / Navision og har også innebygget integrasjon med andre Microsoft Cloud Services og apper som Microsoft 365, Microsoft Automate, Power BI, PowerApps og ikke minst de mange andre applikasjonene som utgjør Dynamics 365, inkludert Dynamics 365 Sales.

I tillegg er det enkelt å legge til funksjonalitet eller tilpasse eksisterende funksjonalitet i Business Central. Dette gjøres med Extensions hvor justeringer og tilleggsfunksjonalitet er plassert utenfor løsningen. Fordelen med Extensions er at du slipper de store oppgraderingsprosjektene som du kjenner fra Dynamics NAV. Utvidelser kan lastes ned i AppSource eller du kan få dem utviklet og lagt til av din Business Central-partner.

Versjon sammenligning –D365 BC Essentials og D365 BC Premium

Nedenfor finner du en oversikt over funksjonaliteten til de to versjonene av Business Central, Essentials og Premium.

Business Central Premium er kort sagt en mer komplett versjon enn Essentials. Med Premium får du tilgang til alt i Essentials, pluss to tilleggsmoduler, serviceadministrasjon og produksjon.

Som navnet Essentials antyder, inneholder Essentials alle de grunnleggende funksjonene som trengs for å administrere og drive en virksomhet. Trenger du derimot tilleggsfunksjonalitet, som produksjonsstyring, så må du velge BC Premium. Prisen på en Premium-lisens er litt høyere, men i de fleste tilfeller er det verdt den ekstra kostnaden at virksomheten din drives jevnt og mer effektivt.

Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials

Dra nytte av den omfattende og effektive funksjonaliteten i Essentials samt fordelene med skyen for å skape bedre kommunikasjon og datautveksling på tvers av alle avdelinger i virksomheten din.

Business Central Essentials pris:

617,10 kr. per bruker per måned

Funksjonsområder og funksjoner i Essentials

Funksjonaliteten til Essentials inkluderer følgende funksjonsområder, oppført her med eksempler på funksjoner i hvert område.

Økonomistyring    
✓ Basis
✓ Fordelinger
✓ Budsjetter
✓ Kontoskjemaer
✓ Konsolidering
✓ Grunnleggende XBRL
✓ Ansvarssentre
✓ Periodisering
✓ Kontantstrømstyring
✓ Basis (anlegg)
✓ Forsikring (anlegg)
✓ Reparasjon (anlegg)
✓ Distribusjoner (anlegg)
✓ Dimensjoner
✓ Repostering
✓ Bankledelse
✓ Sjekkutskrivning
✓ Bankkontoavstemming
✓ Elektronisk betaling
✓ Avstemming av banktransaksjoner
✓ Flere valutaer

 

Avansert økonomistyring    
✓ Intercompany posteringer ✓ Kostnadsregnskap                             

 

Kunstig intelligens (AI)*    
✓ Prognose for fremtidige betalinger
✓ Kontantstrømstyring
✓ Lagerprognose
✓ Bildegjenkjenning
✓ Salgsprognose

*Essentials-lisensen inkluderer et gratis abonnement på Intelligent Edge eller Azure Machine Learning. Det er også mulig å kjøpe utvidet funksjonalitet for Intelligent Edge eller Machine Learning.

 

Relasjonsledelse (CRM)    
✓ Kontaktledelse
✓ Kampanjeledelse
✓ Outlook-integrasjon
✓ Oppgavestyring
✓ Kontaktklassifisering
✓ Prissetting av kampanjer
✓ Business Inbox for Outlook
✓ Styring av salgsmuligheter
✓ Interaksjon og dokumenthåndtering
✓ E-postlogging til Microsoft Exchange
✓ Dynamisk 365 Sales integrasjon

 

E-tjenester    
✓ Legg ved bilag til dokumenter og transaksjoner
✓ Paypal standard betalingsintegrasjon
✓ Nettkort
✓ Dokumentlasting og OCR
✓ SE / CVR-nummervalideringstjeneste (EU)
✓ Valutakursinnføring
 

 

Personalledelse    
✓ Personale basis    

 

Prosjektledelse    
✓ Ressursgrunnlag
✓ Saker
✓ Grunnlag for kapasitetsstyring
✓ Alternative kostpriser
✓ Budsjetter / estimater
✓ Faser/oppgaver/trinn
✓ Tidsregistrering

 

Supply Chain Management (SCM)    
✓ Salg basis
✓ Salgsfakturering
✓ Salgsordrehåndtering
✓ Fakturarabatter
✓ Alternative leveringsadresser
✓ Speditører
✓ Returordrehåndtering
✓ Salgslinjerabatt
✓ Salgslinjepriser
✓ Omsetningsavgift
✓ Kalendere
✓ Beregning av leveringstid
✓ Rekvisisjonshåndtering
✓ Standard kostprisjournal
✓ Kjøp Basis
✓ Kjøpsfakturering
✓ Innkjøpsordrehåndtering
✓ Kjøpsfaktura rabatter
✓ Innkjøpsstyring
✓ Alternative ordreadresser
✓ Bestillingshåndtering for kjøpsreturvare
✓ Kjøpslinjerabatt
✓ Priser på kjøpslinje
✓ Direkte leveranser
✓ Selgere/kjøpere
✓ Overflytting mellom lokasjoner
✓ Løpende varetelling
✓ Lager basis
✓ Monteringsordre og stykklister
✓ Alternative lokasjoner
✓ Lagervarer
✓ Alternative leverandører
✓ Varebudsjetter
✓ Vareavgifter
✓ Erstatningsvarer
✓ Produktreferanser
✓ Katalogvarer
✓ Varesporing
✓ Vareegenskaper
✓ Varekategorier

 

Avansert logistikk    
✓ Legg-på-lager
✓ Lagerkvittering
✓ Plassering
✓ Plukk
✓ Lagerleveranser
✓ Plasseringsoppsett
✓ Intern plukk og legg-på-lager
✓ Automatisert datafangstsystem         

 

Konfigurasjon    
✓ Rapportdesigner
✓ XML port
✓ Sidedesigner
✓ Forespørselsdesigner
✓ Tabelldesigner
✓ Kode enheter (10 stk)       

 

Språk    
✓ Flere rapportspråk ✓ Flere språklag        

 

Andre    
✓ Ubegrenset antall kontoer
✓ Datterselskaper
✓ Innebygd Power BI
✓ Intrastat
✓ Notifikasjoner
✓ Utvidede tekster
✓ Endringslogg
✓ Årsakskoder
✓ Brukeroppgaver
✓ Rettighetsforvaltning
✓ Jobbkø
✓ Analyserapporter
✓ Arbeidsflyt
✓ Layoutredigering av rapporter i Word    

Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium

Uansett hvilken bransje virksomheten din tilhører og hvor stor den er, gir Premium-lisensen alt du trenger for å drive virksomheten din.

Business Central Premium pris:

881,50 kr. per bruker per måned

Funksjonsområder og funksjoner i Premium

I tillegg til all funksjonaliteten som er inkludert i Essentials-versjonen av Business Central, gir Premium-lisensen funksjonalitet på ytterligere to områder, tjenesteadministrasjon og produksjon.

 

Produksjonsstyring    
✓ Produksjonsordrer
✓ Produksjonsstykklister
✓ Grunnleggende kapasitetsplanlegging
✓ Begrenset belastning
✓ Versjonsstyring
✓ Smidig produksjon
✓ Avansert behovsplanlegging
✓ Etterspørselsprognose
✓ Maskinsentre

 

Tjenestestyring    
✓ Serviceordrehåndtering
✓ Håndtering av tjenestepriser
✓ Styring av serviceartikler
✓ Tjenestekontraktstyring
✓ Planlegging og koordinering

 

Konfigurasjon    
✓ Tabeller, 10 stk
✓ Kodeenheder, 100 stk
✓ Sider, 100 stk
✓ Forespørsler, 100 stk
✓ Rapporter, 100 stk
✓ XML-porter, 100 stk

I tillegg kan objekter kjøpes.

Business Central - Essentials vs. Premium

Her får du en rask oversikt over funksjonene i de to versjonene. Velg egenskapene som oppfyller forretningsbehovene til akkurat ditt selskap.

Features Dynamic 365 Business Central Essentials Dynamic 365 Business Central Premium
Ubegrenset antall brukere
Ubegrenset antall selskaper
Tilpasnings- og utvidelsesmuligheter
Flere miljøer
Økonomistyring
Salg og markedsføring
Salg og levering
Kjøp og leverandørgjeld
Lager
Forsyningsplanlegging og tilgjengelighet
Prosjektstyring
Tjenestebehandling  
Lagerstyring
Produksjon  

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner