Her er du:

Sakermodulet i Dynamics NAV

Styr dine langsigtige prosjekter og saker med Sakermodulet i Microsoft Dynamics NAV.

Detaljert bokføring

Med modulet Sager har du mulighet til å utføre detaljert bokføring og planlegge alle dine kostnader og faktureringer i forbindelse med en sak eller et prosjekt.

Bokføring i relevante moduler

Den automatiske fakturering forhindrer at kostnader ikke blir faktureret, og integrasjonen med de andre modulene i Dynamics NAV sikrer at kostnaderne bokføres i de relevante moduler. På den måten kan du administrere og overvåke dine prosjektkostnader effektivt ved å spore ressursutgifter og forbruk, planlegge kapasiteten og forutsi tilgjengelighet.

Ved å overvåke prosjekter, kan du foreta velfunderte beslutninger basert på omfattende og nøyaktig informasjon.

Fordeler med Sakermodulet:

  • Oversikt over fordelinger av dine ressurser.
  • Unngå fakturering av dine kostnader
  • Utfør detaljert kapasitetsplanlegging ved bruk av budsjetter og estimater.
  • Analysér saksaktiviteters langsiktige rentabilitet.
Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner