Her er du:

Business Intelligence til Dynamics NAV

Med BI blir ERP-løsningen nøyaktig og effektiv og fordelene med å bruke Navision blir større.

Intelligente forretningsanalyser

Ved hjelp av avansert software og analysemetoder, er det mulig å samle inn og omdanne data til informasjon, som danner grunnlag for fremtidige forretningsstrategier og beslutninger.

Overblikk

Uttrykket Business Intelligence, eller BI, brukes innenfor software til bedrifter, og dekker etter hvert et bredt spektrum av løsninger. Et definerende fellestrekk er at BI brukes til å skape oversikt over en bedrifts store datamengder. For å få best mulig virkningsgrad, er det derfor viktig å trekke inn bedriftens viktigste IT-systemer.

Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server er et databasesystem fra Microsoft.

Database (Mellomstasjon)
Databasen fungerer som et mellomliggende lagringsområde mellom data kilde og data warehouse.

Data Warehouse (Organiseret data)
Et Data Warehouse inneholder elektroniske data fra forskjellige kilder. Dataene er organisert slik at den best mulig gir mulighet for å lage rapporter og analyse av data.

OLAP kuber (data sæt)
En OLAP kube består av et sett data organisert for å forenkle ikke prebestemte spørringer for aggregert data.

Analyse (Statistikker)
Rådata forvandlet til meningsfull og nyttig informasjon, som gir presis statistikk som kan brukes til stratetiske, taktiske og operasjonelle beslutning prosedyrer.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner