Her er du:

Tak for endnu et godt år!

Igjen i år vil vi rette en stor takk til kunder og forretningspartnere for et virkelig godt samarbeid i året som har gått. Vi ønsker dere alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår!

 


Et travelt og begivenhetsrikt 2019

2019 har vært et travelt og begivenhetsrikt år. Vi har jobbet med nye prosjekter, oppgraderinger og implementeringer gjennom året, og ikke minst vår IT-pakkeløsning, Total IT Platform, som leverer alle forretningsapplikasjonene du trenger for å drive din virksomhet, blir stadig mer populær. Det har blitt et stort ønske for mange selskaper, og for noen et krav, å ha bare en IT-leverandør.

Business Central
Utviklingen av Business Central, med årets to store oppdateringer 'April '19 Release' og '2019 Release Wave 2', har selvfølgelig også hatt et stort fokus. Store forandringer skjer med Business Central foreløpig, for eksempel vil Windows-klienten snart bli faset ut og alle applikasjons tilpasninger vil nå bli gjort som Extensions. Vi følger naturligvis også utviklingen i det nye året, hvor der allerede til april kommer en ny Business Central-oppdatering.

2020

Vi ser, som alltid, optimistisk på fremtiden og vi er ikke i tvil om at 2020 vil bli et godt år for Active Business Solutions, som vil bringe enda flere positive opplevelser samt fortsatt godt samarbeid med våre kunder og forretningspartnere.

Vi ser frem til et spennende 2020, med alt det vil føre med seg av aktiviteter og utfordringer - og forhåpentligvis mange nye kunder.

God jul og godt nytt år fra alle her hos Active Business Solutions!

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner