Her er du:

Oppgrader til Business Central fra NAV

Skal du, eller vurderer du å oppgradere din Dynamics NAV løsning til Business Central? Her finner du informasjon og betraktninger som kan være nyttige før du kaster deg inn i oppgraderingsprosjektet.

Samme kodebase

Dynamics 365 Business Central er bygget på nøyaktig samme kodebase som Dynamics NAV, dette sikrer nøyaktig konsistens mellom on-premise og cloud versjonene av Business Central. Dette betyr at det er forholdsvis lett å migrere fra Dynamics NAV til Business Central.

Hvor mye du trenger å forberede NAV-løsningen din for en migrering til Business Central avhenger selvfølgelig i stor grad av hvilken versjon av Dynamics NAV du oppgraderer fra og hvor mye løsningen din er tilpasset og derfor forskjellig fra standardversjonen.

Denne siden inneholder viktig informasjon om ting du må vurdere før du tar fatt på en oppgradering til Dynamics 365 Business Central.

Du bør være klar over dette før du oppgraderer til Business Central fra Dynamics NAV

Det er bare mulig å oppgradere til Business Central online fra støttede versjoner av Dynamics NAV on-premise, men en problemfri oppgradering forutsetter at applikasjonens tilpasninger gjøres som Extensions. Med andre ord, data fra tabeller med kodetilpasninger kan ikke overføres direkte til Business Central. Det er derfor viktig å være oppmerksom på eventuelle korrigeringer før du går i gang med et oppgraderingsprosjekt.

V1 Extensions opphører

Extensions er en programmeringsmodell hvor funksjonaliteten er definert som et tillegg til eksisterende objekter og endrer funksjonaliteten til løsningen. Med Business Central støttes V1 Extensions ikke lenger og må derfor konverteres til V2 Extensions før du oppgraderer.

De fem generelle trinnene for Extensions konverteringen er som følger:

  • Konverter først kildekoden fra C/AL til AL-syntaks
  • Fullfør deretter utviklingen av din Extension i AL-syntaks
  • Gjenopprett og endre data fra V1 Extensiontabellene ved å skrive oppgraderingskode
  • Utvikle din Extension
  • Avinstaller din V1 Extension og publiser og kjør oppgraderingen på din V2 Extension

I Business Central brukes MenuSuite ikke for søk etter sider og rapporter

I motsetning til Dynamics NAV, hvor sider og rapporter bare var søkbare i webklienten hvis de var inkludert i MenuSuite, kan sider og rapporter i Business Central ved hjelp av MenuSuite i stedet gjøres søkbare ved å sette opp egenskaper på side og rapport objektene. Derfor vil sider og rapporter som tidligere var søkbare i klienten, ikke lenger være søkbare etter en oppgradering fra Dynamics NAV til Business Central, med mindre du spesifiserer de nødvendige objektegenskaper.

Oppgraderingscodeunits

Når du gjør endringer i databaseskjemaet, sjekker Business Central automatisk om disse endringene er skadelige for funksjonaliteten til applikasjonen eller ikke. Hvis databasekontrollen indikerer at endringen kan føre til sletting av data, for eksempel å fjerne en kolonne og slette innholdet, vil kontrollen betrakte denne endringen som ødeleggende, og du vil bli bedt om å håndtere situasjonen ved å bruke oppgraderingscodeunits.

Codeunit 1 fases ut og erstattes

Codeunit 1 ApplicationManagement, som var en del av Dynamics NAV, er blitt utfaset og erstattet med System codeunits. Endringen har ikke fjernet funksjonalitet, men de nye System codeunits kan ikke tilpasses Endringen vil påvirke oppgraderingsprosessen når du oppgraderer fra Dynamics NAV og har innvirkning på hvordan du utvikler fremover.

Navne på variabler

Med Business Central er nye metoder og uttalelser introdusert. Hvis din nåværende Dynamics NAV-løsning inkluderer variabler, der navnet nå brukes av en standard AL metode eller setning, må du endre variablene før du oppgraderer til Dynamics 365 Business Central. Alternativt kan du lukke variabelnavnene i anførselstegn. Hvis du ikke gjør dette og importerer et objekt som har denne koden i tekstformat, vil det ikke være mulig å kompilere objektet.

Utfaset eller redesignet funksjonalitet

Hvis du oppgraderer en Dynamics NAV-løsning som er avhengig av funksjonalitet som er faset ut eller endret i den nye standardversjonen av Business Central, bør du sørge for at oppgraderingskodenhetene migrerer løsningsdataene korrekt.

Utfasede felter og felter merket som utdaterte

Noen ganger vil Microsoft omskrive den eksisterende programkode for å gjøre den enklere og dermed lettere å lese, mens kodens funksjonalitet bevares. Dette betyr for eksempel at noen felter ikke lenger vil bli brukt, eller at funksjonaliteten vil bli flyttet fra basisapplikasjonen til en extension. Oppgraderingsverktøyet vil vanligvis håndtere den innvirkning det kan ha, men du kan finne en liste over felter som er faset ut i den nåværende versjonen av Business Central eller merket som utdatert i en kommende versjon.

Ny og endret applikasjonsfunksjonalitet

Både for brukere, administratorer og utviklere, kommer den nyeste versjon av Business Central, oktober oppdateringen kalt Dynamics 365 2019 release wave 2, med en rekke nye applikasjonsfunksjoner og endringer. Vi anbefaler at du oppgraderer NAV løsningen din og derved får mest mulig ut av lisensieringskostnadene dine, men dette krever en full oppgradering av programkode der kode fra forskjellige versjoner er slått sammen, og ikke bare en teknisk plattformoppgradering, hvor bare databasen konverteres så den fungerer med den nyeste versjonen av Business Central.

Dynamics 365 for Sales integrasjon

Er dit økonomisystem integrert med CRM systemet Dynamics 365 for Sales, må du på grunn av endringer siden tidligere versjoner av applikasjonen og integrasjonen utføre en full oppgradering i stedet for bare en teknisk oppgradering.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner