Her er du:

Excel-oppsett for Business Central rapporter

Med Dynamics 2022 Release Wave 1 oppgraderingen til Business Central, vil det være mulig å bruke Excel til å opprette og redigere oppsett for Business Central rapportene dine.

Innholdsmeny


Rapportering

Rapportering gis ekstremt høy prioritet av mange bedriftsbrukere og bedriftsledere, både fordi rapporter fungerer som en måte for beslutningstakere å få innsikt i nye vekstmuligheter, men også som en måte å dele data som grunnlag for diskusjoner vedrørende forretningsplanlegging og fremtidige strategier for selskapet.

Opret Excel-oppsett til dine Business Central rapporter

En av de nye funksjonene introdusert i Dynamics 365 Business Central 2022 Release Wave 1 er muligheten til å opprette Excel-oppsett for både standard og tilpassede Business Central-rapporter.

Dette betyr at fra og med Business Central 20 kan du opprette egendefinerte eksporter i Excel for å fylle ut en forhåndsdefinert og forhåndsformatert Excel-rapport (med formler, makroer, diagrammer og så videre) eller for å opprette en Excel-rapport nøyaktig som i en gitt modell.

Excel-oppsett for Business Central rapporter

Excel-oppsett fungerer på samme måte som Word- og RDLC-oppsett og kan redigeres og lagres igjen i Business Central.

Med Excel-oppsett for Business Central rapporter kan bedriftsbrukere nå opprette og redigere rapportoppsett ved å bruke hele spekteret av funksjonalitet og muligheter i Excel, for eksempel glidebrytere, diagrammer og pivottabeller.

Hvis du vil lage et Excel-oppsett fra bunnen av, åpner du bare rapportforespørselssiden og kjører rapporten med innstillingen 'Excel-dokument (kun data)'. Rapporten vil da generere en Excel-fil med eksempeldata og feltene som er tilgjengelige i rapportdefinisjonen. Deretter legger du bare til oppsettet til flere faner i Excel-filen. Hvis du for sikkerhets skyld vil teste Excel-oppsettet, importerer du det bare som et tilpasset oppsett i Business Central. Når systemet har validert at oppsettet er gyldig og klart til bruk, kan du gå til forespørselssiden og kjøre rapporten med ditt nye oppsett.

Excel-oppsett

Microsoft Excel-rapportoppsett er basert på Microsoft Excel-arbeidsbøker (.xlsx-filer) og er et rapportoppsett designet i Microsoft Excel som du kan bruke til å formatere bedriftsrapporteringsdata i Excel-regneark.

Excel-rapportoppsett lar deg lage rapporter ved å bruke kjente Excel-funksjoner for å oppsummere, analysere og presentere data, for eksempel formler, pivottabeller og pivotdiagrammer.

Hvorfor bruke Excel-oppsett?

Det er mange gode grunner til å bruke Excel-oppsett, her er noen av dem:

 • Du kan opprette interaktive rapporter ved hjelp av visualiseringer som skjærere for filtrering av data.
 • Se rådata fra rapportdatasettet og få innsikt i og forståelse av hvordan rapporten fungerer og hvor dataene dine visualiseringer er basert på kommer fra.
 • Bruk de innebygde Microsoft 365-funksjonene og muligheter for å foreta etterbehandling av rapporter, for eksempel:
  • Beskytte regnearkene for å forhindre at andre brukere ved et uhell eller bevisst endrer, flytter eller sletter viktige data i et regneark.
  • Bruk sensitivitetsetiketter på filene og e-postene dine for å overholde selskapets retningslinjer og krav til informasjonsbeskyttelse.
  • Legg til 'Kommentarer' for å ha samtaler med andre brukere eller 'Notater' for å komme med kommentarer.
  • Prognosering og analyse, hvor du med 'What if'-analysefunksjonene i Excel kan bruke flere forskjellige sett med verdier i en eller flere formler og dermed undersøke alle de forskjellige resultatene.
 • Bruk installerte og integrerte tillegg og appintegrasjoner, for eksempel Power Automate flyter eller OneDrive.
Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner