Her er du:

NAV 2018 'Tenerife' roadmap

I løpet av høsten lanserer Microsoft den nyeste versjonen av Dynamics NAV (Navision). I denne sammenheng har Microsoft publisert en roadmap for NAV 2018. Derfor har vi nå en ide om hva Microsoft generelt vil fokusere på i den nyeste versjonen av Navision.

Tettere integrasjon

En av de store fordelene ved Microsofts ERP plattform, Dynamics NAV, er i stor grad den utvidede funksjonaliteten som er oppnådd ved å kombinere ERP løsningen med andre Microsoft Business Solutions produkter. Alt tyder også på at Microsoft vil fortsette å bringe sine forretningsapplikasjoner nærmere ('Bringing two worlds together'), som blant annet er en indikasjon på at integrasjonen til Power BI og Office 365 i NAV 2018 blir enda bedre og tettere.

Forbedringer i kjerneapplikasjonen

I NAV 2018 er det enda flere fordeler med å bruke Office 365. Forbedringer i integrasjon vil blant annet bety påminnelser fra Outlook og interaksjoner fra kontaktkort fra Outlook. Optisk tegngjenkjenning (OCR) tjenesten i NAV forbedres også med leverandørsynkronisering.

Nye muligheter - integrasjon av kunstig intelligens

Cognitive Services (Kognitive tjenester) er Microsofts tjeneste der gjennom avanserte algoritmer tillate brukere å integrere kunstig intelligens i applikasjonene. Integrasjonen av kognitive tjenester er en av de mer bemerkelsesverdige tiltakene i den nye versjonen av Navision, og innebærer blant annet at løsningen vil inneholde funksjonalitet for automatisk ansiktsanalyse, som kan brukes i HR-kontekst og automatisk produkt deteksjon.

NAV 2018b roadmap

 

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner