Her er du:

Power Platform

Bedrifter har mer enn noensinne innsett verdien av å bruke den mye innsamlede data til å få innsikt i deres virksomhet og skape bedre forretningsresultater og dermed en mer konkurransedyktig virksomhet.

Utvikle virksomheten ved hjelp av data

Mange selskaper har tatt skyen til seg selv og har oppdaget verdien av å benytte data fra et bredt spekter av kilder som for eksempel webtrafik, sosiale medier og forretningssystemer som CRM / ERP-applikasjoner. Men når infrastrukturen hvis formål er å utnytte den mye data er implementert, er spørsmålet hvordan man håndterer den på den mest effektive måten og får mest mulig ut av den?

Skal det være mulig for alle selskapets ansatte, uavhengig av teknisk evne, å benytte data på en enkel måte som bidrar til å drive virksomheten, er det nødvendig med et lag på toppen av disse dataene.

Det er kort sagt det Power Platform gjør.

Power Platform er et system som lar brukerne utføre tre viktige handlinger angående data: Analyser, handl og automatiser. Dette gjøres med Power BI, PowerApps og Flow. De tre applikasjonene jobber alle sammen med dataene dine og hjelper alle medarbeidere, fra konsernsjef til den meninge ansatte, med å drive og utvikle virksomheten ved hjelp av data.

Analyse, handling og automatisering

Data flyter i økende grad fra alt og fra hvor som helst og bedrifter som forstår å utnytte de mye innsamlede data for å skape innsikt i deres virksomhet, vil skape bedre forretningsmessige resultater og dermed en mer konkurransedyktig virksomhet som vil utkonkurrere selskaper som ikke gjør det. Problemet for selskapene kan imidlertid være, å finne eksperter som har de nødvendige tekniske ferdighetene det krever å etablere den nødvendige infrastruktur.

Målet med Power Platform er å bygge en plattform som ikke retter seg mot teknologiske eksperter, men i stedet den menige medarbeider som i mange tilfeller ser muligheter i de store mengder data for å skape forbedringer, men som ikke har teknisk evne eller er bemyndiget til å bruke denne kunnskap og gjøre noe med det.

Formålet med Power Platform er å skape et kurs, eller en krets, som lar brukerne:

  1. Få innsikt i deres data (analyse)
  2. Bruk dette innsiktet til å drive intelligente forretningsprosesser gjennom apper (handling)
  3. Automatisere prosessene (Automatisering)

Microsoft's Power Platform

Microsoft Power Platform diagram

Microsoft Power Platform implementerer og gjennomfører de tre trinnene gjennom tre Microsoft-forretningsapplikasjoner: Power BI, PowerApps og Flow.

Microsoft Power BI

Power BI er en brukervennlig business intelligence-løsning som gjør det enkelt for brukerne å analysere data uansett hvor det kommer fra, og dermed få innsikt i forretningen og forståelse av virksomheten.

Siden lanseringen av Power BI er det gått raskt, både når det gjelder funksjonalitet og antall brukere. Løsningen er allerede i dag implementert i titusenvis av selskaper og har flere millioner brukere.

Med en Power BI-integrasjon med Business Central får du to forretningsapplikasjoner som sammen skaper en effektiv plattform som lar deg drive og utvikle virksomheten din. Business Central tilbyr ERP-funksjonalitet som gir en oversikt over selskapets mange forretningsområder. Power BI gir deg innsikt i selskapets data gjennom Business Intelligence.

Microsoft PowerApps

PowerApps er en utviklingsplattform hvor fra det er mulig å bygge applikasjoner for både web- og mobil apps, uten å måtte skrive kode. PowerApps gjør det dermed mulig for brukere som ikke nødvendigvis har erfaring med programmering å utvikle applikasjoner som optimaliserer produktiviteten og kanskje også gjøre arbeidet mindre ensformig.

Som med Power BI, kan PowerApps kobles til hundrevis av forretningssystemer og databaser. Derfor er det enkelt å koble brukere til eksisterende prosesser og data. Dataene i PowerApps kan returneres til systemene og analyseres videre i Power BI, det skaper en lukket sløyfeprosess som gjør løpende forbedringer mulige. Dessuten
får du med PowerApps et  fullstendig administrert enterprise-grade datalager kalt Common Data Service (CDS) til de applikasjoner som genererer data som ikke er bestemt for utdaterte applikasjoner, og både Power BI og Flow er sterkt koblet til CDS, noe som gjør det langt lettere å få enda mer verdi ut fra de data som er lagret der.

Microsoft Flow

Robotic Process Automation (RPA) teknologi får for øyeblikket stor oppmerksomhet på markedet og med god grunn. Ved å automatisere enkle arbeidsflyter og prosesser, lover RPA-løsninger å redusere forretningskostnader samtidig mens du reduserer feil begått av menneskelige faktorer.

Microsoft Flow er en intelligent prosessautomatiseringstjeneste som ikke bare er begrenset til enkel oppgaveautomatisering. Selv uten en kompleks IT-implementering, er det med Flow mulig for ikke teknisk kyndige brukere å automatisere kompliserte forretningsprosesser og arbeidsflyter.

Den enkle og intuitive brukergrensesnitt gjør det mulig for brukere å lage automatiserte arbeidsflyter. Dette kan for eksempel være basert på innsikt fra Power BI som leveres via apper utviklet med powerApps og integrert med hendelser fra noen av systemene som støttes av Power Platform. Arbeidsflyten kjøres helt i skyen og er fullt administrert og sikret av Microsoft.

Effekten av tre løsninger: Power Platform

Power BI, PowerApps og Flow er hver for seg noen av de beste løsningene i hver av sine individuelle kategorier, men ved å kombinere de tre løsningene har Microsoft skapt en game changer, som potensielt kan skape merverdi og øke konkurranseevnen for de selskapene som bruker løsningen.

Power BI gir innsikt i data, PowerApps konverterer dette innsiktet til handling gjennom transformative applikasjoner og med Flow automatiseres og orkestreres forretningsprosessen med enkel pek og klikk-funksjonalitet.

Med de innebygde forbindelser til alle systemer og datakilder i selskapet, og når den enkelte medarbeider, som kjenner selskapet best, får muligheten for "analyse, handling og automatisering", kan der potensielt skapes transformasjonsmuligheter og nye potensialer som ville være utenkelige uten Power Platform.

 

 

Your Challenge. Our Passion Nordic Business Central / Dynamics NAV partner