Her er du:

Power Platform

Microsoft Power Platform er en sammenhengende appplattform som lar alle ansatte være innovative, bygge apper og få innsikt i bedriftsdata

Innholdsmeny


Optimalisering gjennom data og automatisering

Microsoft Power Platform består av en rekke apper og teknologier som kan kobles til andre Microsoft-løsninger, inkludert Dynamics 365 Business Central, Microsoft 365 og Azure. Power Platform er en såkalt lavkodeplattform, noe som betyr at appene kan brukes av forretningsbrukere uten omfattende kjennskap til kode. Du trenger ikke være utvikler for å bygge din neste applikasjon eller BI-rapport.

Power Platform logo

Mange selskaper har tatt skyen til seg selv og har oppdaget verdien av å benytte data fra et bredt spekter av kilder som for eksempel webtrafik, sosiale medier og forretningssystemer som CRM / ERP-applikasjoner. Men når infrastrukturen hvis formål er å utnytte den mye data er implementert, er spørsmålet hvordan man håndterer den på den mest effektive måten og får mest mulig ut av den?

Skal det være mulig for alle selskapets ansatte, uavhengig av teknisk evne, å benytte data på en enkel måte som bidrar til å drive virksomheten, er det nødvendig med et lag på toppen av disse dataene.

Det er kort sagt det Power Platform gjør.

Power Platform er et system som lar brukerne utføre tre viktige handlinger angående data: Analyser, handl og automatiser. Dette gjøres med Power BI, Power Apps og Power Automate. De tre applikasjonene jobber alle sammen med dataene dine og hjelper alle medarbeidere, fra konsernsjef til den meninge ansatte, med å drive og utvikle virksomheten ved hjelp av data.

Analyse, handling og automatisering

Data flyter i økende grad fra alt og fra hvor som helst og bedrifter som forstår å utnytte de mye innsamlede data for å skape innsikt i deres virksomhet, vil skape bedre forretningsmessige resultater og dermed en mer konkurransedyktig virksomhet som vil utkonkurrere selskaper som ikke gjør det. Problemet for selskapene kan imidlertid være, å finne eksperter som har de nødvendige tekniske ferdighetene det krever å etablere den nødvendige infrastruktur.

Målet med Power Platform er å bygge en plattform som ikke retter seg mot teknologiske eksperter, men i stedet den menige medarbeider som i mange tilfeller ser muligheter i de store mengder data for å skape forbedringer, men som ikke har teknisk evne eller er bemyndiget til å bruke denne kunnskap og gjøre noe med det.

Formålet med Power Platform er å skape et kurs, eller en krets, som lar brukerne:

  1. Få innsikt i deres data (analyse)
  2. Bruk dette innsiktet til å drive intelligente forretningsprosesser gjennom apper (handling)
  3. Automatisere prosessene (Automatisering)

Microsoft Power BI

Power BI er en brukervennlig business intelligence-løsning som gjør det enkelt for brukerne å analysere data uansett hvor det kommer fra, og dermed få innsikt i forretningen og forståelse av virksomheten.

Power BI logo

Siden lanseringen av Power BI er det gått raskt, både når det gjelder funksjonalitet og antall brukere. Løsningen er allerede i dag implementert i titusenvis av selskaper og har flere millioner brukere.

Med en Power BI-integrasjon med Business Central får du to forretningsapplikasjoner som sammen skaper en effektiv plattform som lar deg drive og utvikle virksomheten din. Business Central tilbyr ERP-funksjonalitet som gir en oversikt over selskapets mange forretningsområder. Power BI gir deg innsikt i selskapets data gjennom Business Intelligence.

Microsoft Power Apps

Power Apps er en utviklingsplattform hvor fra det er mulig å bygge applikasjoner for både web- og mobil apps, uten å måtte skrive kode. Power Apps gjør det dermed mulig for brukere som ikke nødvendigvis har erfaring med programmering å utvikle applikasjoner som optimaliserer produktiviteten og kanskje også gjøre arbeidet mindre ensformig.

Power Apps logo

Som med Power BI, kan Power Apps kobles til hundrevis av forretningssystemer og databaser. Derfor er det enkelt å koble brukere til eksisterende prosesser og data. Dataene i Power Apps kan returneres til systemene og analyseres videre i Power BI, det skaper en lukket sløyfeprosess som gjør løpende forbedringer mulige. Dessuten
får du med Power Apps et  fullstendig administrert enterprise-grade datalager kalt Common Data Service (CDS) til de applikasjoner som genererer data som ikke er bestemt for utdaterte applikasjoner, og både Power BI og Power Automate er sterkt koblet til CDS, noe som gjør det langt lettere å få enda mer verdi ut fra de data som er lagret der.

Microsoft Power Automate

Robotic Process Automation (RPA) teknologi får for øyeblikket stor oppmerksomhet på markedet og med god grunn. Ved å automatisere enkle arbeidsflyter og prosesser, lover RPA-løsninger å redusere forretningskostnader samtidig mens du reduserer feil begått av menneskelige faktorer.

Power Automate logo

Microsoft Power Automate er en intelligent prosessautomatiseringstjeneste som ikke bare er begrenset til enkel oppgaveautomatisering. Selv uten en kompleks IT-implementering, er det med Power Automate mulig for ikke teknisk kyndige brukere å automatisere kompliserte forretningsprosesser og arbeidsflyter.

Den enkle og intuitive brukergrensesnitt gjør det mulig for brukere å lage automatiserte arbeidsflyter. Dette kan for eksempel være basert på innsikt fra Power BI som leveres via apper utviklet med Power Apps og integrert med hendelser fra noen av systemene som støttes av Power Platform. Arbeidsflyten kjøres helt i skyen og er fullt administrert og sikret av Microsoft.

Microsoft Power Virtual Agents

Med de intelligente chatbotene, som du kan utvikle og bygge selv i Power Virtual Agents, , kan du øyeblikkelig gi dine kunder og ansatte svar på forespørsler og spørsmål.

Power Virtual Agents logo

Gjennom et guidet og grafisk brukervennlig brukergrensesnitt som ikke krever kodekunnskap, kan du og dine ansatte utvikle de effektive chatbotene, helt uten hjelp fra utviklere og dataeksperter.

Effekten av tre løsninger

Power BI, Power Apps og Power Automate er hver for seg noen av de beste løsningene i hver av sine individuelle kategorier, men ved å kombinere de tre løsningene har Microsoft skapt en game changer, som potensielt kan skape merverdi og øke konkurranseevnen for de selskapene som bruker løsningen.

Power BI gir innsikt i data, Power Apps konverterer dette innsiktet til handling gjennom transformative applikasjoner og med Power Automate automatiseres og orkestreres forretningsprosessen med enkel pek og klikk-funksjonalitet.

Med de innebygde forbindelser til alle systemer og datakilder i selskapet, og når den enkelte medarbeider, som kjenner selskapet best, får muligheten for 'analyse, handling og automatisering', kan der potensielt skapes transformasjonsmuligheter og nye potensialer som ville være utenkelige uten Power Platform.

Power Platform FAQ

Her kan du få svar på alle spørsmål du måtte ha angående Power Platform. Har du spørsmål som ikke er besvart nedenfor, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Hva er Power Platform?

Power Platform er samlebetegnelsen for en rekke av Microsofts forretningsapplikasjoner, inkludert Power BI, PowerApps og Power Automate. Med applikasjonene kan du analysere og visualisere data, bygge løsninger, automatisere arbeidsprosesser og opprette virtuelle agenter. Power Platform er bygget på Common Data Service (eller CDS), som kort fortalt er en underliggende dataplattform som gir et omfattende og enkelt dataskjema slik at Power Platform applikasjonene og tjenestene kan fungere problemfritt sammen.

Hva kan Power Platform?

Microsoft Power Platform består av en rekke applikasjoner som lar deg analysere data, automatisere forretningsprosesser og arbeidsflyter, bygge løsninger og lage virtuelle supportagenter.

Hva er Power BI?

Power BI er et business intelligence-verktøy utviklet av Microsoft. Med Power BI får du et omfattende dataanalyseverktøy som kan levere sanntidsdata på bare sekunder. Med innsikt i dine data og dermed oversikt over din virksomhet, får du muligheten til å ta beslutninger raskere og på et informert grunnlag. Power BI kan enkelt integreres med Dynamics 365-apper, inkludert Business Central.

Hva er Power Apps?

Med Power Apps kan du lage nett- og mobilapplikasjoner uten å skrive kode, og dermed enkelt og raskt transformere ideene dine til applikasjoner. Med Power Apps får du forhåndsbygde maler, brukervennlig dra-og-slipp-funksjonalitet og enkel publisering av utrullingsendringer i et kodefritt arbeidsmiljø.

Hva er Power Automate?

Ved å bruke RPA-teknologi og digitale prosessautomatiseringsteknologier kan Power Automate automatisere repeterende og ressurskrevende arbeidsoppgaver. Dette betyr at du ved å automatisere rutineoppgaver effektiviser virksomheten din og frigjør ressurser slik at de ansatte kan fokusere på strategi og analyser.

Hva er Power Virtual Agents?

Bygg intelligente chatroboter på den enkle måten. Med Power Virtual Agents kan du enkelt bygge intelligente virtuelle roboter som kan kommunisere internt eller med kundene dine. Power Virtual Agents kan utføre et bredt spekter av manuelle oppgaver og frigjør derfor ressurser som du kan bruke på andre måter.

Hva er Microsoft Common Data Service?

Common Data Service, forkortet CDS, er Microsofts Azure-baserte forretningsapplikasjonsplattform. CDS gjør det mulig for brukere å enkelt bygge og utvide forretningsdataapplikasjoner. CDS kan for eksempel brukes i Power Automate og gir tilgang til Common Data Service-databasen i Dynamics 365-miljøet.

Hva er Data Connectors?

I Microsofts egen terminologi er en Data Connector (datakobling ) en proxy som omgir en API (forkortelse for Application Programming Interface og betegnelse på en programvarefunksjon som lar flere programmer fungere sammen). En datatilkobling gjør at forskjellige Microsoft-tjenester, som Power Automate, Power Apps, Power BI og Power Virtual Agents, kan kommunisere med hverandre.

Hvilke applikasjoner utgjør Power Platform?

Power Platform består av business intelligence-verktøyet Power BI, apputviklingsverktøyet Power Apps, automatiseringsverktøyet Power Automate og Power Virtual Agent, som brukes til å bygge kundeorienterte og interne chatbots.

Er Power Platform en del av Microsoft 365?

Nei, Power Platform er en selvstendig plattform for en rekke forretningsapper som enkelt kan integreres med andre Microsoft-produkter, inkludert Microsoft 365 office-appene.

Er Power Platform en del av Dynamics 365?

Nei, Power Platform er en selvstendig app-plattform, som alle enkelt kan integreres med Microsofts andre produkter, blant annet de mange bedriftsappene som utgjør Dynamics 365, inkludert Business Central.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner