Her er du:

Blockchain og ERP

Blockchain-teknologien er omgitt av en entusiastisk hype og kalles den største innovasjonen siden internett. En teknologi som faktisk vil forandre verden. Blockchain er også preget av en abstrakt forventning om hvordan det vil forandre virksomheten, usikkerhet om hvordan det egentlig virker og en forvirrende forbindelse til den digitale krypto valuta, for eksempel Bitcoin.

Hva er Blockchain?

Blockchain konseptet ble oppfunnet av den ennå ukjente Satoshi Nakamoto og det følgende året implementert med det formål å støtte Bitcoin cryptovalue. Men det er nå allment kjent at den nye teknologien har mye bredere anvendelsesmuligheter.

Hvordan fungerer Blockchain?

Blockchain brukes til å sikre og distribuere data på en ny og unik måte. En blockchain (blokkkjede) er en liste over krypterte blokker som kontinuerlig vokser. I hver blokk er det vanligvis en kryptografisk referanse til forrige blokk, et tidsstempel og en rekke transaksjoner.

Hvordan virker Blockchain

Den primære kjeden (de blå blokkene) er den lengste serien av blokker. Hovedkjeden starter ved den første opprettede blokken (den oransje blokken) og fortsetter til den nåværende blokken. Foreldreløse blokker som ikke er en del av serien (de grønne blokkene) eksisterer uten å være en del av primærkjeden.

Blockchain Ledger

En av de viktigste elementene i Bitcoin er den såkalte ledger. En ledger er en database med Blockchain innholdet, og alle som er med i blockchain nettverket har en kopi av den delte ledger. Endringer i denne ledger kan kun utføres av et flertall av enheter i nettverket.

Digitalt gull

Ved blokkkjeder som Bitcoin består disse enhetene av de såkalte minere som graver for digitalt gull, det vil si Bitcoins.

Hashing gåte

Hvis en ny blokk skal legges til kjeden, må det være enhet blant minerne, som beregnes av en algoritme, en konsensusalgoritme, basert på en hashing gåte som minerne konkurrerer om å løse først.

Poenget med hashing oppgaven er å verifisere om informasjonen i blokken er riktig, noe som gjør det ekstremt vanskelig å jukse.

Sann og kontrollerbar registrering

Det er bare mulig å oppdatere en Blockchain hvis det er enighet mellom deltakerne i systemet. I tillegg kan data, når den er skrevet inn, aldri slettet igjen. Derfor inneholder Blockchain en sann og verifiserbar oversikt over alle transaksjoner som er gjort i det Blockchain-systemet.

Innvirkning på ERP systemene

Blockchain teknologi kan spille en viktig rolle i for eksempel forsyningskjedestyring og produksjon, områder som vanligvis faller under ERP systemenes domene. Det er derfor sannsynlig at blockchain vil få betydelig innvirkning på ERP-systemene i nær fremtid.

Kontroll med data

Verdien som kan oppnås ved å integrere blockchain med ERP oppnås ikke ved å overføre ny informasjon til den distribuerte ledger, men ved å trekke eksisterende data fra selskapets eksisterende systemer og samtidig være i stand til å kontrollere med hvem dataene er delt.

Supplement til ERP

Blockchain kan bygge en enkelt versjon av en informasjon, hvor det underliggende IT-systemet gjennomgår en forenklet blockchain og sikrer at alle systemer, i stedet for å snakke med hverandre, snakker gjennom en blockchain. Selv om dette kan føre til en enklere integrasjon mellom IT-systemene, vil Blockchain ganske sikkert ikke erstatte ERP-systemene. Blockchain kan imidlertid fungere som en kompletterende supplement via en applikasjon som kan forenkle integrasjon mellom partene og redusere applikasjonenes sårbarhet på grunn av systemets medfødte sikkerhet.

Snart et utbredt fenomen

I fremtiden vil vi se Blockchain-teknologi integrert i ERP systemet til mange selskaper i vidt forskjellige bransjer. I utgangspunktet vil teknologien trolig bli brukt primært i supply chain management og logistikk.

Når Blockchain-teknologi blir et utbredt fenomen i ERP bransjen er usikkert, men mange eksperter påpeker at det snart kommer til å skje.

 

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner