Her er du:

Dynamics NAV prosjekt i fire faser

Ingen prosjekter er like, og denne oversikt selvsagt bare veiledende.

Behovsanalyse

Før vi begynner implementeringen av Dynamics NAV, er det viktig å vite nøyaktig hvilke behov din bedrift har.

Derfor er en grundig analyse nødvendig, så vi forstår din bedrifts utvikling, muligheter og problemer fullt ut. Med den kunnskap en analyse gir oss, kan vi skreddersy din Dynamics NAV-løsning slik at den oppfyller din bedrifts behov og forretningsmessige krav.

Implementering

La deg ikke forvirre eller skremme av implementeringsprosessen. Alle våre konsulenter har arbeidet med utvikling og implementering av Dynamics NAV i minst 10 år, og har stor erfaring fra arbeide med andre bedrifter fra vidt forskellige bransjer. Derfor kan vi også hjelpe din bedrift.

Implementeringen av Dynamics NAV utføres via adskilte deler. En effektiv implementeringsmetode innebærer at alle ressurser utnyttes optimalt og at informasjonsstrømmene fordeles mellom alle projektets involverte parter.

Dette sikrer en implementering av høy kvalitet, som blir utført innenfor de avtalte rammer.

Undervisning

Ingen ERP-systemer fungerer optimalt uten kyndige brukere. Derfor prioriterer vi at kunden blir ekspert i sin egen Microsoft Dynamics NAV (Navision) løsning.

Vår erfaring viser at mange Dynamics NAV brukere med tiden innarbeider rutiner som ikke er de mest effektive i forhold til systemets yteevne. Vi tilbyr derfor grundig undervisning for deg og dine medarbeidere i Microsoft Dynamics NAV, våre tilleggsprodukter og bransjespesifikke løsninger.

Utvikling og support

Et prosjektforløp dekker ikke kun leveringen av den nyeste versjon av Dynamics NAV, men også utvikling og support av tidligere versjoner.

Alle våre tilleggsløsninger er naturligvis helintegrerte Dynamics NAV-løsninger. Active Business Solutions tilbyr også en supportavtale som sikrer deg et årlig oppfølgingsmøte, der vi kartlegger eventuelle forbedringsområder av ditt Dynamics NAV-system og sørger for at du får mest mulig ut av din løsning.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner