Her er du:

Valg av ERP system

Når du skal velge ERP løsning, er det viktig å finne det system som best mulig kan innfri dine spesielle forretningsmessige behov, og sist men ikke minst innfri dine mål for framtiden.

Realisér ditt vekstpotensial

Når du velger økonomisystem, skal det tas høyde for det markedet du opererer i, ditt firmas størrelse og struktur og de funksjonalitetsbehov bedriften har, både på nåværende tidspunkt og for framtiden. Det rette ERP system kan automatisere og effektivisere arbeidsgangene i din bedrift, men det forutsetter selvsagt at den valgte ERP løsning er implementert og anvendt korrekt. Det er altså ikke bare viktig å velge det rette ERP system, men også  velge den rette forretningspartner, som gjennom en vel planlagt implementeringsprosess og grundig opplæring av dine medarbeidere, minsker risikoen for uforutsette problemer. Dermed sikres at ERP løsningen blir et viktig bidrag til å realisere din bedrifts forretnings- og vekstpotensial.

Hvilket ERP system anbefaler vi?

Vi anbefaler ERP systemet Microsoft Dynamics NAV, som er en av markedets mest suksessrike ERP løsninger med omkring 2 mill. registrerte brukere på verdensplan. Dynamics NAV kan i prinsippet brukes i alle bedrifter og tilpasses alle de spesielle behov som er i ditt firma, uansett størrelse og bransje.

Dynamics NAV samler og integrerer informasjon fra hele bedriften din. Denne informasjonen er lagret i en sentral database, så dine medarbeidere raskt kan hente relevante opplysninger og kan dermed jobbe raskt og effektivt.

Velkjent brukergrensesnitt

Brukergrensesnittet i Dynamics NAV minner utseende- og oppbygningsmessig i stor grad om Microsoft Office og Microsoft Windows, og er derfor:

  • Enkelt å implementere
  • Raskt å lære
  • Lett å bruke

Les mer om Dynamics NAV / Navision

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner