Her er du:

Power BI 2020 Frigivelsesbølge 1

Power BI forenkler måten på hvordan selskapene innhenter innsikt fra transaksjons- og observasjonsdata. BI-løsningen hjelper også selskapene med å skape en vitenskapskultur basert på innhentede data, der ansvarlige beslutningstakere kan ta beslutninger basert på kunnskap og fakta, snarere enn vilkårlige meninger. Microsoft investerer i fire kjerneområder: Intuitiv brugeroplevelese, en forent BI-plattform, big data-analyse og gjennomgripende AI på tvers av plattformen.

Selvbetjeningsanalyseverktøy som kan brukes av alle

Heltgrunnleggende er kjernen i Business Intelligence en prosess som krever samarbeid og for å oppbygge en vitenskapskultur basert på data, er det derfor nødvendig, at alle ansatte har både adgang og fullmakt til å få tilgang til selskapets innsamlede data. Power BI gir rask og overskuelig tilgang til data for alle relevante ansatte.

Med Power BI 2020 Release Wave 1 investerer Microsoft i å tilby enkle, intuitive opplevelser som er dypt integrert med Office 365, og brukerne av løsningen vil løpende motta månedlige oppdateringer. Disse oppdateringene inkluderer strømlinjeformet visning, navigasjon og brukersamarbeid, med fokus på enklere måter å utforske data, finne informasjon og dele viktig innsikt i virksomheten.

Ledende mobil BI
Med en ambisjon om å gjøre det mulig for alle i selskapet å få innsikt i dataene som samles inn, uansett hvor den ansatte er og i hvilken sammenheng, har Microsoft utviklet det de kaller verdens ledende mobile BI-app og muliggjort innleiring av business intelligence i applikasjoner, nettsteder og portaler. Du kan også dra nytte av autorisasjonsfunksjonene, fra forbedrede formateringskontroller til verktøy som lar deg justere ytelsen til løsningen.

Forent BI-plattform for den store konsernvirksomheten

Gjør det mulig for organisasjonen å skape et globalt, administrert, skalerbart, sikkert og samlet BI-plattform som imøtekommer behovet for en selvbetjent og sentral business intelligence plattform. Power BI leverer en moderne alt-i-ett BI-plattform, som nå er oppdatert med semantiske modeller som har til formål å vurdere innholdet i elektronisk tekst på forskjellige måter, samt rapportering over hele verden.

Big data-analyse med Azures datatjenester

Både mengden og kompleksiteten til dataene dine vil fortsette å vokse eksponentielt. Derfor er det en god idé å investere i en effektiv analyseløsning som er brukervennlig, rask og ikke minst sikker, for å trekke ut viktig innsikt fra dataene dine, og basert på den innsikten, ta rettidige handlinger og utforme strategier, og bidrar til at selskapet kan opprettholde konkurransefortrinn.

Gjennomgående kunstig intelligens (AI) for BI

Med 2020 Frigivelsesbølge 1 er Azures nye og banebrytende AI-muligheter nå også tilgjengelige i Power BI. De nye AI-funksjonene krever ingen kode, noe som gjør det mulig for alle Power BI-brukere, uavhengig av kunnskap til kode, å oppdage hittil skjulte handlingsdyktige innsikter i selskapets data og, basert på denne innsikten, skape bedre forretningsresultater for selskapet. Den nye teknologien hjelper dermed ansatte å utforske data, automatisk finne mønstre, kontekster og varianser, samt at forstå betydningen av dataene og forutsi fremtidige resultater og skape bedre forretningsresultater.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner