Her er du:

Yderligere tid til test og validering af 2020 Release Wave 1

For å hjelpe de mange selskapene som på grunn av COVID-19-pandemien, er under stort press, forlenger Microsoft testperioden for 2020 utgivelsesbølge 1.

Nedsatt aktivitetsnivå for selskapene

Koronapandemien og de medfølgende innførte restriksjoner og stengninger har hatt store økonomiske konsekvenser over hele verden. Følgelig har mange selskaper drastisk redusert aktivitetsnivået, og som et resultat av nye økonomiske realiteter, revurderte strategier og forretningsmodeller.

Mer tid til testing og validering av utgivelsesbølge 1 2020 (april - september 2020)

For å støtte og løse denne helt nye situasjonen har Microsoft valgt å gi kunder og samarbeidspartnere ekstra tid til å teste og validere de mange nye muligheter og funksjoner som ble utgitt i utgivelsesbølge 1 2020 (2020 Release Wave 1).

Inntil nå er omtrent. 70 prosent av de hundre av oppdaterte funksjoner og nye funksjoner i 2020 Release Wave 1 lansert. I følge utgivelsesplanen for Dynamics 365 og Power Platform 2020 Release Wave 1, blir de gjenværende oppdateringene frigitt i september 2020.

Mer informasjon om 2020 Release Wave oppgraderingsbølgene

Ved å følge denne siden kan du holde deg oppdatert om produktoppdateringene i 2020 for Dynamics 365 og Power Platform.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner