Her er du:

CRM i Dynamics NAV

CRM er en forkortelse av det engelske Customer Relationship Management. CRM skaper oversikt over dine kunderelasjoner. Rent praktisk foregår det vet at systemet samler inn, bearbeider, deler og bruker kunnskap om dine kunder.

Behold dine eksisterende kunder

CRM i Dynamics NAV brukes for å beholde og utvikle dine gode kunder, fremfor å bruke ressurser på å skaffe nye. Dette vil ofte være en økonomisk fordel, ettersom prisen for å skaffe en ny kunde ofte overstiger prisen for å holde en eksisterende kunde tilfreds.

I mange bransjer sees CRM som markedsføring overfor eksisterende kunder, altså som en styring av den tradisjonelle markedsføringen.

CRM kan gi deg følgende fordeler:

  • En reduksjon i de samlede kostnader
  • Økt kvalitet og effektivitet
  • Bedre beslutningsgrunnlag
  • Større oppmerksomhet på dine kunder
  • Optimerer profitabiliteten
  • Forbedret produktutvikling
     

Er du interessert i å forbedre effektiviteten av din CRM ytterligere?

Active Business Solutions forhandler Dynamics CRM, som er verdens mest benyttede CRM system.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner