Her er du:

Business Central Company Hub

Noen Business Central brukere jobber på tvers av flere selskaper, og andre jobber også i mer enn en organisasjon, for eksempel eksterne revisorer eller ansatte og ledere i selskaper med flere filialer eller datterselskaper. For disse brukerne og mange andre fungerer Business Central Company Hub som en destinasjonsside for å administrere arbeid på tvers av de forskjellige miljøene som der jobbes i, på tvers av selskaper, miljøer og regioner.

En del av Dynamics 365 2020 Release Wave 2 oppgraderingen

Business Central Company Hub er et helt nytt konsept som Microsoft lanserer i forbindelse med lanseringen av Business Central 17, som er en del av oppgraderingsbølgen D365 Release Wave 2 i 2020.

Oversikt over alle selskaper

Applikasjonen leverer et dashbord som gir en oversikt over data for hvert selskap brukeren har tilgang til over hele Business Central Online. Et eksempel er en regnskapsfører som har flere selskaper som kunder.

Dashbordet er et høyt spesialisert og avansert rollesenter, som gir brukeren bedre oversikt over sitt arbeid i de forskjellige selskapene.

Business Central Company Hub er en extension og når den er installert, er du klar til å komme i gang. Når du har startet opp, kan du begynne å teste funksjonaliteten i et prøvefirma. Du kan når som helst slette denne virksomheten.

Adgang til Company Hub

Du kan få adgang til Company Hub ved å bytte til Company Hub-rollen i 'Mine innstillinger' eller ved å åpne Company Hub-siden direkte. Det samme arbeidet kan gjøres begge steder, så på den måten er det ingen forskjell, men handlinger er plassert litt annerledes i menyene.

Installasjon av Business Central Company Hub Extension

Når du installerer din Company Hub extension i Business Central, velger du om du vil bruke den med en gang. Hvis du vil, må du først logge av og deretter logge på igjen, fordi den nye extension erstatter ditt nåværende rollesenter og legger til tillatelser til din brukerprofil.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner