Her er du:

Power BI - Optimeret rapportering

Også Power BI blir forbedret i den kommende Dynamics 365-oppdateringen, kalt april'19 oppdateringen, blant annet ved raskere og mer effektiv rapportering.

Optimere rapportering

Som en del av den kommende Dynamics 365 April '19 oppdatering forbedres ytelsen for å laste sider i Power BI og derved optimeres rapporteringen. Med april'19 oppdateringen lazy-loades* Power BI rapportene og dermed fordeles anmodningene. Rapportene føres inn og den innledende lasting skjer bare når brukerne besøker standard siden for første gang.

Den automatiske funksjonalitet for innsetting av listesiderapporter som ble introdusert i oktober 2018-oppdateringen, er fjernet, da rapportene var for ressurskrevende for større datasett.

Dessuten er rolle senter rapporter optimalisert og finansiell data er nå cache lagret i kontoplan KPI'en **.


* Lazy loading, også kalt on-demand loading, er en teknikk for optimalisering av online innhold, det kan eksempelvis være et nettsted eller et webapplikasjon. I stedet for å laste hele nettstedet og gjøre det tilgjengelig for brukeren samtidig, som med bulklasting, er fordelen med lazy loading at bare den mest nødvendige delen er lastet og de resterende blir forsinket inntil de er nødvendige for brukeren.

** KPI er en forkortelse for Key Performance Indicator og brukes som en indikator for hvordan et selskap eller en avdeling i et selskap klarer seg. KPIer gir dermed en indikasjon på hvordan selskapet eller avdelingen klarer seg i forhold til målene som er satt.

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner