Her er du:

Business Central -Nytt navn samme løsning

Dynamics NAV endrer navn til Dynamics 365 Business Central (On-premise) og i den forbindelse får løsningen også en ny lisens modell.

Nytt navn, samme løsning

Microsoft har utgitt oktoberutgivelsen til en rekke av deres forretningsapplikasjoner. I den forbindelse er ERP-applikasjonen Dynamics NAV ikke bare optimalisert med ny funksjonalitet og forbedringer, men har også fått et nytt navn, Dynamics 365 Business Central (On-Premise). Derfor kommer vi ikke til å se en ny versjon av Dynamics NAV kalt NAV 2019.

For nye kunder vil Dynamics NAV 2018 kun være tilgjengelig frem til 31. desember 2018. Heretter vil kun Business Central (On-Premise) være tilgjengelig. For eksisterende kunder med Dynamics NAV 2009 eller eldre versjoner, vil det fra 1. januar 2019 ikke lenger være mulig å oppgradere til NAV 2018, men bare Business Central (On-Premise).

 

Nytt navn og ny logo, men løsningen er fortsatt den samme

Nytt navn og ny logo, men løsningen er fortsatt den samme


Det har lenge vært kjent at Dynamics NAV 2018 ville være den siste versjonen under merkenavnet Dynamics NAV. Løsningen heter fra nå av Dynamics 365 Business Central. Microsoft avslutter altså ikke salget av Dynamics NAV, men endrer bare løsningsnavnet.

Nytt navn, ny lisensmodell

Med lanseringen av Business Central (On-premise) fulgte også en ny lisensmodell og en endret definisjon av hva en bruker er. Microsoft erstatter den velkjente 'samtidige' brukermodellen til den 'navngitte' brukermodellen som allerede er brukt i nesten alle andre Microsoft-produkter.

Business Central lisens modell

En ny lisensmodell er fulgt med fusjonen av Business Central og Dynamics NAV

 

Hva er forskjellen mellom samtidige og navngitte brukere?
Med 'samtidige' brukere modellen var tilgangen til Navision begrenset til antallet av brukere, mens i den navngitte bruker modell kan bare lisensierte brukere få tilgang til systemet, uansett om de jobber samtidig eller forskjøvet av hverandre.

Alle ansatte som bruker løsningen må ha sin egen bruker. Dette betyr at du ikke lenger kan dele en brukertilgang. Starter Pack og Extended Pack er dessuten ikke lenger tilgjengelig. På den annen side kan du nå velge mellom to Full User-brukere, Essentials og Premium. En kombinasjon av de to er imidlertid ikke mulig i den nye modellen. I tillegg Limited Users lisensen nå erstattet med Team Member lisensen, som imidlertid har de samme begrensninger.

Perpetual Licensing eller Subscriptional Licensing
Du kan fortsette å lisensiere gjennom Perpetual Licensing (On-premise), hvor du kjøper programvaren for permanent og ubegrenset bruk, eller du kan lisensere via Subscriptional Licensing (SaaS), hvor løsningen er leid og derfor bare kan brukes i løpet av den avtalte abonnementsperiode.

Vil du udkifte din Dynamics NAV lisens med en Business Central lisens blir 1 samtidig Dynamics NAV bruker utvekslet med 2 navngitte Business Central brukere.

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner