Her er du:

Rolleorientert ERP

I et forsøk på å forbedre tilpasningen mellom ERP systemene og dets brukere, har flere produsenter av forretningssystemer begynt å inkorporere rollebegrepet i deres IT systemer.

Hva er rolleorientert ERP?

I dag inkluderer de avanserte forretningssystemene stort sett alle funksjoner og forretningsprosesser, og blir i økende grad også benyttet av et større antall brukere med vidt forskjellige roller i bedriftens daglige drift. Bedriftenes avanserete IT systemer er ikke bare målrettet organisasjonens forretningsmessige prosesser, men i like høy grad medarbeiderne som bruker systemene.

Brukertilpasset ERP

De fleste vil trolig være enige i påstanden om at et ERP system ikke er bedre enn medarbeidernes evne til å bruke det. Altså, det gir god mening, at ERP systemet er utviklet med et brukervennlig og tilpasset grensesnitt, som kombinerer og isolerer funksjonalitetene meningsfullt for den enkelte bruker. Så når den enkelte bruker, eller rolle, logger inn i for eksempel Microsoft Dynamics NAV (Navision), ser vedkommende utelukkende meningsfulle og nyttige data om bedriften, som relaterer spesifikt til den enkelte.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner