Her er du:

Business Central SCM (Supply Chain Management)

Dynamics 365 Business Central (tidligere Dynamics NAV og Navision) tilbyr Supply Chain Management-funksjonalitet som effektiviserer prosessene i hele forsyningskjeden.

Hva er Supply Chain Management (SCM)?

Supply chain management, forkortet SCM, er et begrep som brukes i handel. SCM dekker håndtering og styring av varer, som inkluderer flytting og lagring fra opprinnelsessted til point of consumption (POC), dvs.
forbruksstedet, og involverer både råvarer, varer under utarbeidelse og ferdigproduserte varer.

Hensikten med styring av forsyningskjeder er å bidra til å skape nettoformue for selskapet ved å bygge en konkurransedyktig infrastruktur som bruker verdensomspennende logistikk og som synkroniserer tilbud med etterspørsel.

SCM håndtering i Business Central

Ikke minst på grunn av den økende internetthandelen og at forbrukerne stiller stadig større krav til bedriftens servicenivå, er det viktig at virksomheten er på den teknologiske forkant og i stand til å leve opp til forventningene. I dag har mange selskaper flere salgskanaler og lagerlokasjoner, noe som øker kompleksiteten og for å ha en effektiv virksomhet, online så vel som offline, er lagerstyring og logistikk viktig, ikke minst for å skape en jevn kjøpsopplevelse for kundene.

SCM får derfor en stadig større betydning og er i dag en integrert del av suksessen for den produktorienterte virksomheten. En effektiv forsyningskjede gjør at selskaper raskt kan levere produkter til sluttbrukeren til en lavere pris, noe som øker konkurranseevnen og kundetilfredsheten. Med de mange bevegelsene og varene som trengs for å danne en forsyningskjede, er det viktig å bruke IT som er på den teknologiske fronten og kan håndtere de store datamengdene som utgjør en forsyningskjede.

I Dynamics 365 Business Central er SCM-funksjonaliteten designet for å optimalisere varebeholdningen, redusere varemangel og maksimere lønnsomheten.

Innebygd lagringsintelligens
Få kunnskap i sanntid om hva du har i varelageret ditt, når det er på tide å bestille nye produkter og når du skal forberede deg på økt etterspørsel. Den innebygde intelligensen i Business Central spår det beste tidspunktet å fylle på lageret ditt, slik at kundene dine ikke blir skuffet og misfornøyde med manglende varer. I tillegg risikerer du ikke å ditt lager blir overfylt og skaper en unødvendig høy kapitalbinding. Business Central gir også prognoser for salg og forventet varelager som du kan bruke til automatisk å opprette innkjøpsordrer og dermed strømlinjeforme arbeidsflyter og holde oversikt over bestilte varer og tjenester.

En total visning av lageret ditt
I Business Central blir lageret ditt presentert som en helhet, som hjelper deg å få rettidig og riktig mottakelse, behandling og levering av ordrene dine til sluttkundene. Ved å sette opp lokasjoner basert på utformingen av lageret og dimensjonene til lagringsenheten, lar løsningen deg også spore alle varetransaksjoner og bevegelser.

Øk lønnsomheten
Bestill nye varer til rett tid og betal for dem til rett tid. Business Central varsler deg når det er mest gunstig å betale leverandørene dine slik at du kan få mest mulig rabatt, skape et best mulig leverandørforhold og unngå utgifter i form av unødvendige renter eller sanksjoner.

Bestill til rett tid, betal til rett tid
Med Business Central Supply Chain Management kan dette produktet varsle deg om den beste tiden å betale leverandører, slik at du kan øke rabattfangsten, forbedre leverandørforhold og unngå unødvendige straff eller interesse. Med avansert analyse innebygd i forsyningskjeden og arbeidsflytene, kan du dessuten ta skritt for å forhindre unødvendige eller uredelige betalinger til leverandører.

Effektiviser bedriftens salgsordrer
Business Central leverer avanserte integrasjoner og Business Intelligence, som gir innsikt i SCM-prosessene og dermed styrker salget og varelageret ditt gjennom den forkortede Order-to-Cash-prosessen (OtC). Business Central gir ytterligere integrasjon for Dynamics 365 Sales, Microsofts CRM-system.

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner