Her er du:

JCDecaux Norge

JCDecaux i Norge, som er en del av et verdensomspennende firma, har fått aktivamodulen tilpasset deres behov av Active Business Solutions. Modulet har samme grad av kontroll som alle andre Dynamics NAV-moduler.

Mindre tidkrevende og enklere arbeidsmåte

I samarbeid med Active Business Solutions ble modulen implementert og alle data overført maskinelt fra Excel til aktivamodulen. Prosessen med å overføre var omfattende, men særdeles vellykket. ”Nå har vi et raskt overblikk over alle kostnader per måned per aktiva fra start til slutt. Dermed har vi mulighet for å trekke statistikker og rapporter på de ønskede måned er og aktiva”, sier Gisle Roness fornøyd.

 

JCDecaux
Selskapet er det største utendørsreklame-selskapet i verden – med en omsetning i 2010 på 2 350 mill EURO (19 milliarder NOK).

 

JCDecaux Norge
JCDecaux Norge ble etablert i 1998. Fra begynnelsen hadde selskapet et mål å fokusere mer industriell og langsiktig, for eksempel med et økt fokus på kvaliteten på design og prosjektering, installasjon og vedlikehold.

 


Sitatikon

Med aktivamodulen har vi fått en mindre tidkrevende og enklere arbeidsmåte. Før vi fikk aktivamodulen, ble aktivaene håndtert på en mindre effektiv måte i Microsoft Excel, for deretter å bli bokført manuelt i Microsoft Dynamics NAV

Gisle Holst Roness

Gisle Holst Roness / Viseadm. dir./CFO / JCDecaux


Aktivamodul

Utover håndtering av avskrivninger, hjelper aktivamodulen med å styre vedlikeholdsomkostninger, håndtere forsikringspoliser som er tilknyttet aktivaene og generere rapporter og statistikker. Med aktivamodulen tar det kun 5 minutter å sikre korrekte månedlige avskrivninger med bokføring i finanshovedboken.
 

Overblikk
Få overblikk over aktiva og automatiser periodiske avskrivninger med Microsoft Dynamics NAV’s aktivamodul.


Les mer om forvaltning av dine eiendeler i Dynamics NAV.

Dynamics NAV-løsninger:

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner