Her er du:

Administrer MVA endringene i Business Central

Koronapandemien har på veldig kort tid hadde en betydelig negativ innvirkning på dansk så vel som internasjonal økonomi.Som et resultat derav har mange regjeringer innfører endringer i merverdiavgiftssatsen. I Business Central kan brukere konfigurere merverdiavgiften for hvert land og håndtere disse endringene.

Global helse og finanskrise

Den pågående koronapandemien har forårsaket en alvorlig økonomisk situasjon, og i mange land forventes årets BNP-nedgang å være enda større enn under finanskrisen 2007-2009. På grunn av den negative innvirkningen på økonomien, har mange av verdens regjeringer innført en rekke midlertidige hjelpepakker, som blant annet påvirker håndteringen av merverdiavgift. I Danmark har det danske parlamentet for eksempel vedtatt endringer i forhold til erklæring og betaling av MVA.

Koronapandemien påvirker håndteringen av MVA (merverdiavgift)

Mange andre land har også endret merverdiavgiften for å stimulere deres respektive økonomier under koronapandemien. Mange av de planlagte økonomiske stimulansepakkene inkluderer endringer i merverdiavgiftssatsen. Tyskland har med virkning fra 1. juli reduserte de vanlige merverdiavgiftssatser fra 19 prosent til 16 prosent og fortsetter med dette frem til 31. desember 2020.

Mva (merverdiavgift) håndtering i Business Central

I Business Central kan du konfigurere merverdiavgift for hvert land i mva-ordningen. Dette inkluderer støtte for en-sats merverdiavgift eller differensiert merverdiavgift med ditt ønsket kompleksitetsnivå.

Business Central har et fleksibelt og enkelt oppsett for å konfigurere og håndtere mva-endringer. I løsningen er det for eksempel et verktøy for å endre momssatsen. Dette verktøyet brukes til å endre momssatsene på stamdataene og dokumentene. Med dette verktøyet lar Business Central deg fortsette å drifte den daglige virksomheten uten å bli unødig påvirket av de nye momssatsendringene.

Ny oppdatering for kursendringsverktøyet i Business Central

Microsoft har nylig oppdatert kursendringsverktøyet i Business Central så det er i stand til å håndtere enda flere konverteringsscenarier for momssatser. Oppdateringen for verktøyet vil være tilgjengelig for Business Central online brukere innen 1. juli 2020 og for Business Central on-premise kunder fra neste kumulative oppdatering.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner